2 av 3 testrunder ferdig – sjekk resultatene!

Selve kongstanken i Food (R)evolution er at kantinen kan være en god testarena for matprodusenter og at massetesting via kantiner kan bidra til bedre produktutvikling. Nå har vi gjennomført 2 av foreløpig 3 planlagte testrunder og vi blir stadig sterkere i troen på konseptet vårt!   

1.november 2022 sparket vi gang testrunde #2 i Food (R)evolution. Som i første testrunde (mai/juni 2022), så ble testrunde #2 gjennomført på 18 ulike Coor kantiner fordelt på 14 lokasjoner, ~5000 kantinegjester ble eksponert for prosjektet og testkonseptene våre og ~1800 porsjoner av testrett servert!

På vegne av Food (R)evolution-prosjektet vil jeg takke alle deltagere for sitt bidrag inn i prosjektet. Konseptet rundt Food (R)evolution hviler i sin helhet på kantinegjestene og deres engasjement/interesse i å prøve ut nye produkter – for deretter å gi sin tilbakemelding. På den måten er hver eneste gjest viktig for oss.

I testrunde #2 økte vi kompleksiteten i testingen; vi testet produkter som er i en utviklingsfase og således ikke er lansert på markedet enda og vi dermed ikke hadde en etablert bestillings- og distribusjonsstruktur for. Vi kjørte også to ulike testkonsepter parallelt; Orkla testet ut et smaksprøvekonsept hvor de gratis delte ut en falafel med enkelt tilbehør, mens Hoffs Spicy Veggie Hot Pot ble solgt i normal serveringslinje (testkonsept som i testrunde #1). Tross spenning knyttet til økt kompleksitet, så gikk gjennomføringen over all forventing!

Sjekk ut resultatene – Vi er styrket i vår tro på prosjektet og konseptet om at kantinen er en god testarena for matprodusenter!

Funn #1: Kantinegjester tør å prøve nye produkter!

44% av gjestene prøvde en av testrettene våre og denne andelen er lik for begge testkonseptene – hvilket er et fantastisk resultat gitt nytt smaksprøvekonsept og lav til ingen framsnakking av testprodukt og oppfordring til tilbakemelding. Dette forteller oss at kantinegjester er nysgjerrige på nye produkter og engasjerer seg på testdag.

Funn #2: En stor andel av gjestene engasjerer seg

I begge testrundene har ~1200 gjester, eller 23% av alle gjestene i testrunde #2 og 29% av alle gjestene i testrunde #1, gitt sin vurdering via Foodback. Dette representerer et høyt antall gjester og det kvalifiserer definitivt til begrepet massetesting for matprodusentene. 450 utfyllende kommentarer fra testrunde #2 gir også veldig nyttig kunnskap inn i produsentenes videre produktutviklingsarbeid.

Det er også noe overraskende, men svært positivt, at responsraten er nærmest lik for begge testkonseptene. Dette viser at det er rom for flere ulike testkonsepter også med minimal bemanning, noe som er en forutsetning for forretningsmodellen vår.  

At 44% av gjestene som gav tilbakemelding på Hoffs testdag også faktisk IKKE hadde smakt testretten (tilsvarende tall var 6% for Orkla) overrasket oss litt. Dette sier oss at gjestene engasjerer seg og ønsker å gi viktige tilbakemeldinger knyttet til hvorfor de også IKKE har smakt testrett. Denne muligheten og innsikten ønsker vi å utnytte mer i testrunde #3.      

Funn #3: Kantinegjestene var positive til de nye rettene

I 50% av kantinene delte vi ut smaksprøver på en falafel, mens i resterende kantiner serverte/solgte vi en Spicy Veggie Hot Pot som del av varelinjen. 

Da gjestene evaluerte rettene på en skala fra 1-6 fikk begge rettene en høy gjennomsnittlig skår, hhv. 4,4 for Orklas falafel og 4,6 for Hoffs Hot Pot. Godt over 75% av de som gav tilbakemelding testdagene ville spist/kjøpt produktene igjen!  

Funn #4: Kantinegjester og kantinelederne ønsker fortsatt slike arrangementer!

84% (mot 89% i testrunde #1) av alle responderende gjester og 100% av kantinelederne er meget positive til slike arrangementer i kantinen. Dette får oss til å føle oss velkommen!

Funn #5: Kantinegjester ønsker slike arrangementer ganske ofte

95% (mot 94% i testrunde #1) av responderende gjester ønsker at slike arrangementer blir gjennomført en gang pr kvartal eller oftere. Dette støttes av alle kantineledere. Hyppigere og flere testdager kan bidra til at man blir trygg på kvaliteten i produkter og gjennomføringen av testdager.

Funn #6: Erfaringer fra kantinen kan endre private innkjøpsvaner

35% (mot 42% i testrunde #1) tror det er sannsynlig eller veldig sannsynlig at de vil endre private innkjøpsvaner hvis de får muligheten til å prøve ut nye produkter i kantinen og liker dem. Mange etterspør mer info om produkter og hvor disse kan kjøpes. Dette er effekten vi ønsker av Food (R)evolution!