Kunnskapsbasert matinnovasjon

Sammen med Nofima, Foodback, HOFF, Orkla Foods Norge og Æra har Coor fått innvilget støtte på 12 millioner kroner fra Norges Forskningsråd til bærekraftsprosjektet Food (R)evolution. Coor vil være hovedansvarlig for prosjektet, som skal pågå frem til 2024.

Dagens utfordring

Konsumet av bærekraftig mat er for lavt og utviklingen går for langsomt. 154 milliarder kroner i helsekostnader kan spares dersom vi alle spiser i tråd med kostholdsrådene (Sælensminde, K., et al., Samfunnsgevinster av å følge Helsedirektoratets kostråd. 2016, Helsedirektoratet) , men nesten 70% synes det er vanskelig å velge et bærekraftig mat-alternativ. Problemstillingen er mangfoldig, men vi i Food (R)evolution har valgt å fokusere på tre hovedutfordringer som vi tror bidrar til at utviklingen går for langsomt:

1. Treffsikkerheten i produktutviklingen er for dårligMatprodusentene trenger høyere treffsikkerhet og lavere kostnader for å forsvarlig kunne levere nye bærekraftige produkter i markedet

2. Gamle vaner og manglende kunnskap. De fleste i samfunnet ønsker å velge bærekraftig matretter og råvarer, men gamle vaner og utdatert kunnskap gjør det vanskelig å velge noe nytt når man står i selve kjøpssituasjonen

3. Manglende bærekraftskompetanse. Både forbrukere og kjøkkensjefer på storkjøkken trenger mer kompetanse for å og ta flere og bedre bærekraftige valg på kort og lang sikt

Vår løsning

I normale tider (før COVID-19) ble det daglig spist ca 1,1 millioner lunsjmåltider i jobbkantiner, studentkantiner og skolekantiner i Norge (IPSOS, Norske Spisefakta. 2018). Det å adressere forbrukere i storhusholdning og HORECA kan være et av de viktigste tiltakene for å drive en kostholdsendring mot mer bærekraftig og/eller plantebasert mat. Samtidig utgjør kantine-Norge – i kraft av sin størrelse – en sterk arena for introduksjon og testing av mer bærekraftige matprodukter. 

Gjennom å  koble sammen prosesser og kompetanse hos matprodusenter, kantineleverandører, teknologiaktører og forskning skal vi utvikle og teste et bransjesamarbeid som skal fasilitere økt konsum av bærekraftig mat – både i kantiner og i privathusholdninger. 

Vi (r)evolusjonerer din kantine: